Činnosti

Interierová štúdia

Pri optimálnom plánovaní budúceho zámeru je to neoddeliteľná súčasť architektonickej štúdie, kedy sa samotný návrh stavby doplní o interiérové riešenie. Už to nebude iba návrh stavby a jej miestnosti, resp. priestorov, ale už to bude kompletná hmotová koncepcia návrhu zariadenia jednotlivých priestorov stavby vrátane návrhu povrchových úprav týchto priestorov a dokonalý podklad pre presné spracovanie nielen stavebnej časti projektu, ale aj jednotlivých častí profesií. Vznikne komplexný celok podľa, ktorého sa navrhujú a naprojektujú ďalšie súčasti projektovej dokumentácie (konštrukcie, vodoinštalácia, zdravotechnika, plyn, elektrika, vzduchotechnika, kúrenie atď.). Pri takomto riešení už nie je potrebná improvizácia počas výstavby. Pre klienta je to komplexné vizuálne a pocitové premietnutie zámeru do konkrétnej a jasne vnímateľnej priestorovej a hmotovej podoby, kde si môže klient dokonale predstaviť ako to bude v reále vyzerať. Zároveň je to komplexné vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru. Interiérová štúdia je spracovaná v mierke 1:100, 1:50 a 1:25 podľa veľkosti riešeného priestoru. Súčasťou interiérovej štúdie je popis konkrétných materiálov a dekorov podláh, stien, stropov, atypických a typizovaných nábytkových časti, typy svietidiel atď.

Obsah interiérovej štúdie:
  • pôdorysy riešených podlaží s rozmiestnením nábytku, rozmiestnenie svietidiel, vypínačov a zásuviek
  • špecifikácia použitých materiálov, vytypovanie svietidiel
  • rezy, rezopohľady, pohľady s kótami (najmä pre výrobu nábytku)
  • fotorealistické vizualizácie

Interiérová štúdia sa dodáva v tlačenej podobe a to v dvoch vyhotoveniach na formáte A3 a v digitálnej podobe vo formáte PDF.